VAD GÖR KVINT?

KVINT har som målsättning att kunna hjälpa till med allt du behöver för att ta ditt projekt från första tanke till sista detaljritning. Vi har erfaren expertkompetens inom landskap, mark och VA och vi har ett stort nätverk med externa experter som vi tar hälp av vid behov.

Hör gärna av dig om du vill veta mer om vad vi erbjuder eller för att få en offert.

LANDSKAPSARKITEKTUR

Vi tror att god gestaltning med väl genomtänkta lösningar är en förutsättning för att skapa bra projekt.

MARK & ANLÄGGNING

Med bred teknisk kompetens kan vi ta ditt anläggningsprojekt från idé till resultat.

VATTEN & AVLOPP

En effektiv hantering av vatten och avlopp skapar förutsättningar för en hållbar värld. Vi hjälper er med lösningarna.

TJÄNSTER

Vårt arbete är mångfacetterat, här kan du se du några av de tjänster vi erbjuder.
Hör gärna av dig med dina önskemål!

Gestaltning

Form och funktion i symbios är alltid vår prioritet.

Projektering

Vi tar dina idéer från tanke till detaljlösning.

Utredningar

Är förutsättningarna oklara? Vi hjälper till att definiera dem.

Inventering

Vi hjälper er med platsbesök och dokumentation.

Mängdning

Rätt mängd byggmaterial hjälper till vid inköp och ekonomiska kalkyler.

Workshops

Gemensamma övningar hjälper till att förankra beslut och hitta rätt lösningar.

Besiktning

Vi kontrollerar slutresultat mot beställarens kravställning.

Beskrivningar

Kravställningar i text enligt branschnormer säkerställer att vedertagna byggsätt används.

Visualisering

Digitala modeller kan visa projekten i tidiga skeden och hjälpa till att öka förståelsen för hur slutresultatet ska bli.

Uppdragsledning & samordning

Vi är vana att styra och organisera arbetsgrupper inom flera discipliner.

VILL DU VETA MER?

Vi svarar på alla era frågor inom landskap, VA och mark. Har vi inte själva rätt kompetens hjälper vi gärna till med att leda er rätt. Inga frågor är för små eller för stora, så tveka inte att höra av dig!

KONTAKTA OSS